Bestuur Stichting Behoud van ´t Oud

Wij staan voor museale kwaliteit!

Met de centrale positie die wij als organisatie willen innemen binnen het stichtings- / verenigings- en museumbestel van Overijssel willen wij de cultuur en cultuurbehoud in Nederland en dus in Overijssel in stand houden, ontwikkelen en uitdragen en behouden.

Ons kleine maar krachtige en enthousiaste team van bestuursleden en vrijwilligers staat iedere dag voor u klaar!

De commissies maken een jaarplanning met daarbij een begroting, het bestuur stelt per commissie de benodigde financiën beschikbaar en kan extra middelen beschikbaar stellen zulks op verzoek van de commissie. De commissies met ieder een eigen taak met diverse subcommissies zijn autonoom en worden direct of indirect aangestuurd door bestuur.

Carina Boom

Voorzitter

Bertus Jeunink

Penningmeester

Secretaris

(vacant)

Frans Rosink

Algemeen bestuurslid

Albert Zwart

Notulist secretariaat & PR

Jan Sterk

Contactpersoon wissellijsten

Henk Hekman

Voorzitter Commissie Collectiebeheer

Jos Kruiper

Curator

Vrijwilligers

Ans Bertelink

Wim Dijkstra

Johan van Nuenen

Henk Smelt

Wim Schutte

Harry Overmeen

Rokus Huizer

Johan Braakman

Gerda Jaarsceld

Hans Bertelink

Hans Teemstra

Wim Nijenhuis

Harry Garrelds

Robert Vandamm

Siebold Schipper

Harm Roelofsen

Joke Pasop

Chrissy Roesink

Heinze Menge

(Vacant)

Copyrights © 2018 Stichting Behoud van 't Oud