Kijkdozen project

Een speciaal geprepareerde container zal omgetoverd worden tot een kijkdoos. Hierin zullen objecten uit het verleden worden tentoongesteld, deze objecten zijn nooit gemaakt om tentoongesteld te worden maar vertellen wel een verhaal van de gebruiker. En wij denken dat het belangrijk is om niet alleen het object te behouden voor het nageslacht maar ook het verhaal. Periodiek willen wij van thema wisselen.

Steun ons project Kijkdoos!

Wij hebben uw steun hard nodig door donateur te worden van onze stichting.
Bankrekeningnummer Rabo Noord Twente bank rekeningnummer: NL80Rabo0123949580

 

Copyrights © 2018 Stichting Behoud van 't Oud